مبین تحلیل
1399/10/08
08:30
📌#حجم_معاملات 🔸حجم معاملات آخرین روز بیش از ۵ برابر حجم معاملات در ۳ ماه گذشته ➖➖➖➖➖

📌#حجم_معاملات🔸حجم معاملات آخرین روز بیش از ۵ برابر حجم معاملات در ۳ ماه گذشته


➖➖➖➖➖
انتهای خبر

0
0