بورس۲۴
1401/02/05
09:20
تغییرات سبد سهام «تاصیکو» بررسی شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سرمایه گذاری صدر تامین در فروردین ماه از معاملات خود سودی شناسایی نکرد.

تغییرات سبد سهام «تاصیکو» بررسی شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری صدر تامین در فروردین ماه از معاملات خود سودی شناسایی نکرد.


ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه ۴۹۵۶ میلیارد تومان افزایش داشت و به رقم قابل توجه ۵۲.۷۱۵ میلیارد تومان رسید.


تاصیکو فروردین 1401
انتهای خبر

0
0