بورس۲۴
1400/09/03
14:54
تغییرات پرتفوی «سفارس» در آبان

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سیمان فارس و خوزستان آبان ماه سود ۲ میلیارد تومانی کسب کرده و ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه ۸۳۱۱ میلیارد تومان که نسبت به ماه قبل ۶۳۰ میلیارد تومان کاهش یافته است.

انتهای خبر

0
0