بورس۲۴
1401/04/01
23:10
کیش، میزبان بزرگترین رویداد اقتصادی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور

چهاردهمین نمایشگاه معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری کشور و نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی کیش اینوکس از ۲۵ تا ۲۸ مهر امسال در منطقه آزاد کیش برگزار می شود...

کیش، میزبان بزرگترین رویداد اقتصادی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور

بورس۲۴ : چهاردهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور و نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی "کیش اینوکس" از ۲۵ تا ۲۸ مهر امسال در منطقه آزاد کیش برگزار می شود.


برگزاری رویداد بزرگ اقتصادی "کیش اینوکس" در طول سال های متوالی با برنامه ریزی های لازم و با حضور موثر زیست بوم سرمایه گذاری و بازار سرمایه، کارشناسان و دست اندرکاران اقتصادی به یکی از بزرگ ترین و موثرترین رویدادهای اقتصادی کشور تبدیل شده است.


این رویداد اقتصادی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری با محوریت تقویت سرمایه گذاری در اقتصاد مولد، تسهیل توسعه و تجارت، ساماندهی سیاست های پولی و مالی کشور، توسعه مناطق آزاد و ویژه و نقش این مناطق در توسعه اقتصادی کشور، مواجهه با ابر چالش های زیست ‌محیطی، تقویت شفافیت اقتصادی کشور، تکمیل زنجیره های تولید ملی، امنیت سرمایه گذاری و رفع موانع، راه کارهای بهبود فضای کسب و کار، بورس بین‌الملل و بانک داری آف شور، بررسی وضعیت رمز ارزها و تعیین جایگاه آن در اقتصاد کشور، بازسازی و تقویت مناسبات بین المللی به ویژه با کشورهای منطقه، توجه بیش از پیش به اقتصاد دانش‌بنیان و سایر موضوعات روز اقتصادی کشور برگزار خواهد شد.


با توجه به تثبیت دولت سیزدهم و اجرای سیاست های اقتصادی جدید و اصلاحات ساختاری اقتصادی، انتظار می رود شاهد برگزاری این رویداد با مشارکت گسترده و ایجاد فضای گفتگو و تعامل بین مسئولان اقتصادی کشور در بخش های خصوصی و دولتی و بررسی راه کارهای توسعه اقتصادی کشور و عبور از چالش های موجود باشیم.

انتهای خبر

0
0