کدال۳۶۰
1401/01/10
19:25
#وبشهر #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/12/29 ▪ شرکت توسعه صنایع بهشهر طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/12/29 از معاملات واگذاری سهام...

#وبشهر


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹▪ شرکت توسعه صنایع بهشهر طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ از معاملات واگذاری سهام ۷۰۸,۸۳۱ میلیون ریال سود کسب نموده است▪ وبشهر با سرمایه ثبت شده ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ از محل سود سهام محقق شده ۲,۷۴۰,۰۱۵ میلیون ریال درآمد داشته است
▪️ شرکت در انتهای اسفند ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۱۲,۳۵۳,۶۲۹ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۳۸۰٪ به مبلغ ۵۹,۳۰۰,۸۷۷ میلیون ریال رسیده است.۱۴۰۱-۰۱-۱۰ ۱۹:۲۴:۵۹ (۸۶۴۸۸۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0