وفابورس
1399/11/15
09:45
دولت روحانی یکبار سال 92 پول ملت رو نابود کرد و بار دیگر سال 99

دولت روحانی یکبار سال ۹۲ پول ملت رو نابود کرد


و بار دیگر سال ۹۹انتهای خبر

0
0