اقتصاد آنلاین
1399/10/07
10:08
📌حذف ارائه برنامه مکتوب کاندیداهای ریاست‌جمهوری 🔹نمایندگان مجلس در جلسه امروز مصوب کردند که داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری الزامی جهت ارائه برنام...

📌حذف ارایه برنامه مکتوب کاندیداهای ریاست‌جمهوری🔹نمایندگان مجلس در جلسه امروز مصوب کردند که داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری الزامی جهت ارایه برنامه مکتوب هنگام ثبت‌نام ندارند.
انتهای خبر

0
0