پیامهای ناظر بازار
1399/08/20
12:40
برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در نماد معاملاتی (قچار۱)

به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار۱) جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام متوقف شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران

انتهای خبر

0
0