پایگاه خبری انتخاب
1400/05/25
14:25
رئیسی در گفت و گو با ظریف: 🔹شکست نظامی و خروج آمریکا از افغانستان باید به فرصتی برای احیای زندگی، امنیت و صلح پایدار در این کشور تبدیل گردد جزئیات...

رئیسی در گفت و گو با ظریف:


🔹شکست نظامی و خروج آمریکا از افغانستان باید به فرصتی برای احیای زندگی، امنیت و صلح پایدار در این کشور تبدیل گرددجزئیات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲ehi


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0