بتاسهم
1401/01/17
13:27
#وثنو با عنایت به ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس در خصوص واگذاری یا تحصیل سهام شرکت هایی که تاثیر با اهم...

#وثنو با عنایت به ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس در خصوص واگذاری یا تحصیل سهام شرکت هایی که تاثیر با اهمیتی بر وضعیت عملکرد جاری یا آتی شرکت داشته باشد، به استحضار می رساند شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) نسبت به فروش تعداد ۳۵،۰۰۰،۰۰۰ سهم شرکت تامین سرمایه نوین اقدام نمود


شناسایی ۱۴۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری هاانتهای خبر

0
0