بورس۲۴
1401/03/30
08:25
رد شایعه افزایش نرخ «پاکشو»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت گروه صنعتی پاکشو بیان نمود پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر افزایش نرخ محصولات به استحضار می رساند شایعه مذکور تکذیب می گردد.

رد شایعه افزایش نرخ «پاکشو»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت گروه صنعتی پاکشو بیان نمود پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر افزایش نرخ محصولات به استحضار می رساند شایعه مذکور تکذیب می گردد.

پاکشو
انتهای خبر

0
0