بتاسهم
1400/09/08
23:21
سرمايه گذاري هامون کيش از زیر مجموعه های #وپترو در 6 ماهه به سود 1116 میلیارد ریالی رسیده است

سرمایه گذاری هامون کیش از زیر مجموعه های #وپترو در ۶ ماهه به سود ۱۱۱۶ میلیارد ریالی رسیده است


انتهای خبر

0
0