حامیان بورس ایران
1399/08/10
23:24
یکی از نشونه های برگشت بازار به مدار #صعودی ، ریزش ممبر کانالهای تلگرامی است عموما این افراد وقتی با ضرر از بازار بورس خارج میشن چون خاطره بدی از ...

یکی از نشونه های برگشت بازار به مدار #صعودی ، ریزش ممبر کانالهای تلگرامی استعموما این افراد وقتی با ضرر از بازار بورس خارج میشن چون خاطره بدی از بورس دارن پس از فروش سهام از کانالهای بورسی تلگرامی نیز لفت میدن که مثلا انتقام سختی گرفته باشن!😂خلاصه خواستم بگم کمربنداتونو سفت ببندید که #صعود بازار نزدیکه و خیلی ها پرت شدن بیرون!

انتهای خبر

0
0