تحلیل کاربردی هلالات
1400/04/13
08:45
#نرخ_سود_بین_بانکی نرخ سود بین بانکی از محدوده 20درصد ابتدای سال به 18.12درصد در 10 تیرماه رسیده است. هفته پیش ازان نرخ 18.46درصد بوده و ابتدای خ...

#نرخ_سود_بین_بانکینرخ سود بین بانکی از محدوده ۲۰درصد ابتدای سال به ۱۸.۱۲درصد در ۱۰ تیرماه رسیده است.هفته پیش ازان نرخ ۱۸.۴۶درصد بوده و ابتدای خرداد ۱۹.۲۴درصد بوده است.انتهای خبر

0
0