بورس۳۶۵
1399/11/14
18:21
#شستا در شستا امروز حقوقی بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان در منفی ۵ خرید کرد و بنظر خریدش را برای این هفته تکمیل کرده وبرای فردا خرید حمایتی خواهد داشت...

#شستادر شستا امروز حقوقی بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان در منفی ۵ خرید کرد و بنظر خریدش را برای این هفته تکمیل کرده وبرای فردا خرید حمایتی خواهد داشت و رنج مثبت در سهم خواهیم داشت۹۹/۱۱/۱۴
انتهای خبر

0
0