کدال۳۶۰
1399/10/07
13:30
#ونیکی #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/09/30 ▪ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/09/30 از محل واگذاری سها...

#ونیکی


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰▪ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ از محل واگذاری سهام ۲,۶۰۱,۰۴۵ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد ۱ ماهه مشابه سال قبل ۳۱۴٪ افزایش داشته است▪ ونیکی با سرمایه ثبت شده ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ از محل سود سهام محقق شده ۷,۵۷۹,۹۸۵ میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل ۱۱۵٪ افزایش داشته است▪️ شرکت در انتهای آذر ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۳۷,۸۲۸,۳۷۹ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۸۷۸٪ به مبلغ ۳۶۹,۷۹۳,۹۴۵ میلیون ریال رسیده است.
۱۳۹۹-۱۰-۰۷ ۱۳:۳۰:۰۵ (۷۰۴۵۳۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0