مبین تحلیل
1399/09/30
10:11
📌#ذوب 🔸وضعیت مناسب نمودار و انتظار صعود پس از فتح نقطه ورود مشخص شده. صبر تا رسیدن به نقطه ورود برای معامله خرید جدید کم ریسک تر است، تا در صورت بر...

📌#ذوب


🔸وضعیت مناسب نمودار و انتظار صعود پس از فتح نقطه ورود مشخص شده.


صبر تا رسیدن به نقطه ورود برای معامله خرید جدید کم ریسک تر است، تا در صورت برگشت روند و فیل شدن تحلیل ضرری از باز کردن این معامله نکنیم.


➖➖➖➖➖➖➖
انتهای خبر

0
0