مهندسی مالی
1399/10/06
11:48
🚘آزادسازی قیمت خودرو اعلام شد. 🚙شورای رقابت ضمن اعلام ضوابط آزادسازی قیمت خودرو، شروط خود برای خروج خودروهای پرتیراژ از شمول قیمت گذاری را اعلام کرد.

🚘آزادسازی قیمت خودرو اعلام شد.🚙شورای رقابت ضمن اعلام ضوابط آزادسازی قیمت خودرو، شروط خود برای خروج خودروهای پرتیراژ از شمول قیمت گذاری را اعلام کرد.

انتهای خبر

0
0