بتاسهم
1399/11/10
21:12
#گکیش با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-192 مورخ 1399/10/29 و باستناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 1399/04/01 ، جلسۀ هیئ...

#گکیش با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۹۹A-۱۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ و باستناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ، جلسه هییت مدیره به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۲۸,۰۰۰میلیون ریال به مبلغ ۲۰۴,۸۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۷۶,۸۰۰ میلیون ریال ، ) ، در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ برگزار خواهد گردید.


انتهای خبر

0
0