کدال۳۶۰
1400/12/24
09:39
#وپترو اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_9_ماهه منتهی به 1400/11/30 (حسابرسی نشده) شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی ▪️ شرکت سرمایه گ...

#وپترو


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۹_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

▪️ شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ به ازای هر سهم ۹۶۴ ریال زیان شناسایی کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۱,۰۸۸ ریال سود شناسایی کرده بود.▪️ «وپترو» با سرمایه ثبت شده ۱,۸۲۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ مبلغ ۱,۷۵۴,۳۲۹ میلیون ریال زیان شناسایی کرده است.
۱۴۰۰-۱۲-۲۴ ۰۹:۴۰:۰۰ (۸۵۹۷۱۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0