پایگاه خبری انتخاب
1400/05/24
13:42
بیانیه طالبان: به لطف حمایت همه جانبه مردم افغانستان، تمام نقاط کشور تحت کنترل قرار گرفته است / انتخاب 🆔 @Entekhab_ir

بیانیه طالبان: به لطف حمایت همه جانبه مردم افغانستان، تمام نقاط کشور تحت کنترل قرار گرفته است / انتخاب🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0