بورس۲۴
1400/12/28
16:54
«وپترو» اسفند ماه را چگونه پشت سر گذاشت؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در اسفند ماه فروشی نداشت و مبلغ ۱۲ میلیارد تومان سهام خرید.

«وپترو» اسفند ماه را چگونه پشت سر گذاشت؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در اسفند ماه فروشی نداشت و مبلغ ۱۲ میلیارد تومان سهام خرید. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه ۹۵ میلیارد تومان افزایش داشت.وپ
انتهای خبر

0
0