اسمارت بورس
1399/08/26
11:10
#کرمان یبار دیگه به ناحیه حمایتی واکنش داد و با تقاضا همراه شد📈 ۶۲۰۰ ناحیه حمایتی و ۸۸۰۰ مقاومت اصلی است⚡️ امروز با صف خرید ۹ میلیونی همراه شد🎁 📊

#کرمان یبار دیگه به ناحیه حمایتی واکنش داد و با تقاضا همراه شد📈


۶۲۰۰ ناحیه حمایتی و ۸۸۰۰ مقاومت اصلی است⚡️


امروز با صف خرید ۹ میلیونی همراه شد🎁


📊انتهای خبر

0
0