خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1401/03/02
20:40
شرکت س. توسعه صنعت و تجارت | #وصنعت | 📆 1401/03/02 🔹خالص ارزش دارایی ها : 🔹NAV: 2,050 🔸قیمت پایانی سهم : 🔸PRICE: 2,313 ♦️قیمت بر خالص ارزش ...

شرکت س. توسعه صنعت و تجارت | #وصنعت |📆 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲🔹خالص ارزش دارایی ها :🔹NAV: ۲,۰۵۰🔸قیمت پایانی سهم :🔸PRICE: ۲,۳۱۳
♦️قیمت بر خالص ارزش دارایی ها :♦️P/NAV: ٪۱۱۳➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0