خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1401/05/30
20:00
شرکت سرمایه گذاری پارس توشه| #وتوشه | 📆 1401/05/30 🔹خالص ارزش روز دارایی ها : 🔹NAV: 11,355 🔸قیمت پایانی سهم در بازار : 🔸PRICE: 5,140 ♦️قی...

شرکت سرمایه گذاری پارس توشه| #وتوشه |📆 ۱۴۰۱/۰۵/۳۰🔹خالص ارزش روز دارایی ها :🔹NAV: ۱۱,۳۵۵🔸قیمت پایانی سهم در بازار :🔸PRICE: ۵,۱۴۰
♦️قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها :♦️P/NAV: ٪۴۵➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0