مدت: 30 ثانیهحجم: 1.2 مگابایت
اقتصاد نیوز
1401/03/03
13:10
🔴ستایشی: هیچ تعارفی با اراذل و اوباش و سارقین مسلح نداریم سخنگوی قوه قضاییه: ◽️در برخورد با جرایم خشن هیچ گونه رافتی وجود ندارد. @EghtesadNews_com

🔴 ستایشی: هیچ تعارفی با اراذل و اوباش و سارقین مسلح نداریمسخنگوی قوه قضاییه:◽️در برخورد با جرایم خشن هیچ گونه رافتی وجود ندارد.@EghtesadNews_comانتهای خبر

0
0