کدال۳۶۰
1401/03/03
08:19
#بکهنوج #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/02/31 ▪️ شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/02/31 معادل 284,165 ...

#بکهنوج


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱▪️ شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ معادل ۲۸۴,۱۶۵ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۳۲٪ افزایش داشته است.▪️«بکهنوج» با سرمایه ثبت شده ۱۶,۰۵۰,۴۹۶ میلیون ریال طی عملکرد ۴ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ مبلغ ۸۱۲,۸۰۲ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۹٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۳-۰۳ ۰۸:۱۹:۵۱ (۸۸۶۵۴۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0