سیگنال رانتی
1399/09/30
12:05
فوری... خبرخوب برای فولادی ها ... پیشنهاد صادرات 60 درصدی فولاد در جلسه با وزیر صمت/همفکران

فوری...


خبرخوب برای فولادی ها ...


پیشنهاد صادرات ۶۰ درصدی فولاد در جلسه با وزیر صمت/همفکرانانتهای خبر

0
0