حسین زمانی
1399/10/05
13:34
📊 تحلیل نماد: دتوزیع ⚙️ صنعت: دارویی 🕰 دوره زمانی تحلیل(Time Frame):روزانه 📉📈تحلیل: پس از اصلاح شدید، بازگشت از کف کانال صعودی همراه با حجم معا...

📊 تحلیل نماد: دتوزیع⚙️ صنعت: دارویی🕰 دوره زمانی تحلیل(Time Frame):روزانه📉📈تحلیل: پس از اصلاح شدید، بازگشت از کف کانال صعودی همراه با حجم معاملات نسبتا بالا.


پیش بینی می‌شود باتوجه به خروج از ابر و تثبیت در آن محدوده، درصورت عبور از سقف قبلی ، میتوان امیدوار به رسیدن سقف کانال بود و مجددا قابل بررسی است.


انتهای خبر

0
0