مبین تحلیل
1399/08/28
09:09
📌#وضعیت_نماد نوسان بیش از 20% قیمت و توقف نمادهای: #وخوارزم، #وبصادر، #وبملت ، #چکاپا، #خگستر ➖➖➖➖➖

📌#وضعیت_نماد


نوسان بیش از ۲۰٪ قیمت و توقف نمادهای:


#وخوارزم، #وبصادر، #وبملت ، #چکاپا، #خگستر


➖➖➖➖➖
انتهای خبر

0
0