بهنام صمدی
1399/08/13
10:04
این بورس‌بازها طوری به نظرسنجی‌های آمریکا استناد می‌کنن انگار صورت مالی حسابرسی شده است :) تازه میشینن تحلیل حساسیت می‌کنند😂 ستاد خود بایدن این ق...

این بورس‌بازها طوری به نظرسنجی‌های آمریکا استناد می‌کنن انگار صورت مالی حسابرسی شده است :)تازه میشینن تحلیل حساسیت می‌کنند😂ستاد خود بایدن این قدر به نظرسنجی‌ها اعتماد نداره که اینا دارند


@BehnamSamadi_irانتهای خبر

0
0