پایگاه خبری انتخاب
1401/05/30
11:48
رضا نصری، حقوقدان بین الملل: 🔹 امروز در مقابل «برجام» یک رقیب جدید به نام «پیمان‌های ابراهیم» سبز شده 🔹 نگاه جناحی را کنار بگذارید؛ اگر اجازه نده...

رضا نصری، حقوقدان بین الملل:


🔹 امروز در مقابل «برجام» یک رقیب جدید به نام «پیمان‌های ابراهیم» سبز شده🔹 نگاه جناحی را کنار بگذارید؛ اگر اجازه ندهیم «برجام» محور مدیریت کاهش تنش شود، «پیمان ابراهیم» به نظام نوین منطقه شکل خواهد دادجزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲tmP


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0