کارگزاری آبان
1401/03/29
11:05
📈بیشترین حجم معاملات وبملت 420 میلیون سهم شستا 269 میلیون سهم ولساپا 125 میلیون سهم خگستر 110 میلیون سهم خودرو 97 میلیون سهم

📈بیشترین حجم معاملات


وبملت ۴۲۰ میلیون سهم


شستا ۲۶۹ میلیون سهم


ولساپا ۱۲۵ میلیون سهم


خگستر ۱۱۰ میلیون سهم


خودرو ۹۷ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0