سهم گلچین
1400/09/10
10:42
#خاذین اطلاعیه 1400/09/10 *سايپا آذين* 6 ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی شده) مبلغ (1) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نمود. این در حالیست شرکت د...

#خاذین


اطلاعیه ۱۴۰۰/۰۹/۱۰


*سایپا آذین*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) مبلغ (۱) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نمود.


این در حالیست شرکت در گزارش حسابرسی نشده مبلغ ۵ ریال سود به ازای هر سهم محقق نموده است
#وصندوق


اطلاعیه ۱۴۰۰/۰۸/۱۰


*سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری*


تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده


تصویب افزایش سرمایه از مبلغ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۴۰,۷۷۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۵۱ درصد)


از محل مطالبات و اورده نقدیانتهای خبر

0
0