سهم گلچین
1401/04/01
11:42
#شفا اطلاعیه 1401/04/01 *سرمایه گذاری شفادارو* خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادي سالیانه سود نقدی هر سهم: 1200 ریال درصد تقسیم سود: 71 درصد

#شفا


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۴/۰۱


*سرمایه گذاری شفادارو*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه


سود نقدی هر سهم: ۱۲۰۰ ریال


درصد تقسیم سود: ۷۱ درصدانتهای خبر

0
0