اقتصاد آنلاین
1399/10/03
22:45
📌الزام ثبت اطلاعات چک در «صیاد» از سال آینده مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: 🔹️تا پایان سال ثبت چک‌ها در سامانه صیاد، اختیاری است، اما...

📌الزام ثبت اطلاعات چک در «صیاد» از سال آیندهمدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت:


🔹️تا پایان سال ثبت چک‌ها در سامانه صیاد، اختیاری است، اما از سال ۱۴۰۰ ثبت چک در این سامانه اجباری خواهد شد.


🔹️تاکید ما به مردم این است که این چک‌ها را در سامانه صیاد ثبت کنند، زیرا تا پایان سال ثبت چک‌ها در سامانه صیاد اختیاری است، اما از سال ۱۴۰۰ ثبت چک در این سامانه اجباری خواهد بود و سایر مفاد قانون نیز آماده اجرا است./ صداوسیما
انتهای خبر

0
0