بورس نامه
1399/10/07
15:25
#غبهنوش در صورت واکنش به خط حمایتی، احتمال صعود. مقاومت اول: ۱۴۰۰۰ مقاومت دوم: ۱۷۴۰۰ وضعیت: ریسک متوسط تاریخ: ۹۹/۱۰/۷

#غبهنوش


در صورت واکنش به خط حمایتی، احتمال صعود.


مقاومت اول: ۱۴۰۰۰


مقاومت دوم: ۱۷۴۰۰


وضعیت: ریسک متوسط


تاریخ: ۹۹/۱۰/۷
انتهای خبر

0
0