وفابورس
1399/08/25
09:52
#کساوه رو 25 درصد سیو سود دادیم سود فعلی 39 درصد 👌👌 تا وقتی بالای کادر مشکی هست نگهداری

#کساوه رو ۲۵ درصد سیو سود دادیم


سود فعلی ۳۹ درصد 👌👌


تا وقتی بالای کادر مشکی هست نگهداریانتهای خبر

0
0