بورس پرس
1401/03/23
00:00
شرکت سرمایه گذاری پیشنهاد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی داد

شرکت سرمایه گذاری حاضر در فرابورس از برنامه افزایش سرمایه ۴۹ درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، سرمایه گذاری اعتلا البرز از برنامه افزایش سرمایه ۴۹ درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی خبر داد.


براین اساس، "اعتلا" در نظر دارد سرمایه فعلی را از ۲۰۵ به ۳۰۵ میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی اعمال و صرف حفظ نقدینگی و عدم خروج آن و ارتقاء بیشتر سودآوری شود.


تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir


انتهای پیام


انتهای خبر

0
0