بورس۲۴
1400/10/12
11:38
«پارسان» از برنده مزایده واگذاری پتروشیمی همت خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان اعلام نمود که حسب آگهی مزایده که در روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد مورخ ۱۴۰۰.۰۹.۲۸ واگذاری سهام پتروشیمی همت به چاپ رسانیده و بازگشایی پاکت مزایده در تاریخ ۱۴۰۰.۱۰.۱۱ انجام پذیرفت و پتروشیمی پردیس برنده مزایده شد.

انتهای خبر

0
0