نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1400/04/13
08:58
#سنوین سنگین در حال خرید شخصی و برای کل سبدهایی شخصی مقاومت با قدرت رد کرده با هدف 1300

#سنوین سنگین در حال خرید شخصی و برای کل سبدهایی شخصی مقاومت با قدرت رد کرده با هدف ۱۳۰۰


انتهای خبر

0
0