پایگاه خبری انتخاب
1399/08/25
13:02
نامگذاری «خیابان شجریان» به شهردار تهران ابلاغ شد عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران از ابلاغ مصوبه شورای شهر برای نامگذاری خیابانی به ن...

نامگذاری «خیابان شجریان» به شهردار تهران ابلاغ شدعضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران از ابلاغ مصوبه شورای شهر برای نامگذاری خیابانی به نام استاد محمدرضا شجریان خبر دادجزییات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲S۸A


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0