بانی فام
1399/10/09
11:44
#دیدبان_خبری_بازار توقف و تعلیق دیروز نمادهای #وبملت، #وبصادر و #وتجارت به علت مصوبه اخیر دولت مبنی بر واگذاری بعضی سهام به این سه بانک و شناسایی...

#دیدبان_خبری_بازارتوقف و تعلیق دیروز نمادهای #وبملت، #وبصادر و #وتجارت به علت مصوبه اخیر دولت مبنی بر واگذاری بعضی سهام به این سه بانک و شناسایی آثار سود و زیان ناشی از آن است.حداکثر توقف نمادها ۱۰ روز خواهد بود و اگر بانک ها زودتر توضیحات کافی بدهند امکان بازگشایی نماد فراهم خواهد شد.


@banifam

انتهای خبر

0
0