کامودیتی Commodities
1401/05/31
00:29
#کامودیتی اخبار امیدوار کننده ... فعالان بازار کامودیتی دنیا در هفته گذشته و برای سومین هفته متوالی اقدام به ورود سرمایه و افزایش تعداد موقعیته...

#کامودیتی اخبار امیدوار کننده ...فعالان بازار کامودیتی دنیا در هفته گذشته و برای سومین هفته متوالی اقدام به ورود سرمایه و افزایش تعداد موقعیتهای خرید Long در این حوزه نمودندطی هفته گذشته، تعداد موقعیت خرید ۱۲۲ هزار قرارداد اضافه شده و به مجموع ۹۸۸ هزار قرارداد رسیده که بالاترین سطح ۷ هفته اخیر استگاز طبیعی، بنزین، سویا و روغن آن، ذرت، قهوه، پنبه محل تمرکز خریداران در هفته گذشته بوده است


@Commoditiesانتهای خبر

0
0