کامودیتی Commodities
1399/10/28
13:10
#اطلاعات_عمومی #امارات #انرژی 2 غول نفتی و سرمایه گذاری امارات شامل Mubadala , ADNOC, ADQ اقدام به تشکیل یک یک کنسرسیوم به منظور سرمایه گذاری مش...

#اطلاعات_عمومی #امارات #انرژی۲ غول نفتی و سرمایه گذاری امارات شامل Mubadala , ADNOC, ADQ اقدام به تشکیل یک یک کنسرسیوم به منظور سرمایه گذاری مشترک در تولید بلوهیدروژن و هیدروژن سبز کرده و قرار است امارات را تبدیل به یک تولیدکننده عمده و بازیگر جهانی در سوخت تجدیدپذیر هیدروژن نمایند!جهت اطلاع، بلوهیدروژن BlueHydrogen از طریق جداسازی و ذخیره #کربن از منبع فسیلی و گاز طبیعی تولید شود ... هیدروژن سبز GreenHydrogen نیز از محل سوخت غیر فسیلی (آب) تولید میشود 👈 قیمت هیدروژن سبز در حال حاضر تا ۶ برابر گرانتر از بلوهیدروژن است!Three of Abu Dhabi’s biggest government-backed companies agreed to work together to turn the oil-rich emirate into an exporter of blue and green hydrogen @Commoditiesانتهای خبر

0
0