نوآوران امین
1399/08/18
08:20
گروه صنعتی بوتان (#لبوتان) گزارش #فعالیت_ماهانه (#مهر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰(اصلاحیه) سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ✅افزایش ۱۰...

گروه صنعتی بوتان (#لبوتان)گزارش #فعالیت_ماهانه (#مهر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰(اصلاحیه)سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰✅افزایش ۱۰۸.۲۶ درصدی فروش مهر ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۱۸۰.۷۱ درصدی فروش مهر ۱۳۹۹ در مقایسه با مهر ۱۳۹۸


✅رشد ۵۱.۷۴ درصدی فروش ۷ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0