کدال۳۶۰
1399/11/07
13:40
#فتوسا #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/07/30 ▪️ شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/07/30 معادل 3...

#فتوسا


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰▪️ شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ معادل ۳۸۵,۷۸۷ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل تغییری نداشته است.▪️«فتوسا» با سرمایه ثبت شده ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۷ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱,۶۱۰,۰۶۸ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته است.۱۳۹۹-۱۱-۰۷ ۱۳:۴۰:۱۱ (۷۱۶۷۴۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0