بتاسهم
1399/08/12
19:58
نیویورک تایمز: امید ترامپ این است که در اوهایو برنده شود و نتایج در فلوریدا آنقدر نزدیک باشد که بایدن نتواند شب انتخابات اعلام پیروزی کند در این...

نیویورک تایمز:


امید ترامپ این است که در اوهایو برنده شود و نتایج در فلوریدا آنقدر نزدیک باشد که بایدن نتواند شب انتخابات اعلام پیروزی کند


در این صورت، ترامپ فرصت مناسبی دارد که بگوید آرای پستی نامعتبر است/ انتخابانتهای خبر

0
0