کدال۳۶۰
1400/04/13
08:54
#ولساپا توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده ▪ در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری 757716در تاریخ 1400/03/29 به استحضار می رسا...

#ولساپا


توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده▪ در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری ۷۵۷۷۱۶در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ به استحضار می رساند به پیوست یادداشت شماره ۲-۱-۲۵ اصلاح شده که خطای نوشتاری و سهوی رخ داده بود ارائه می گردد.
۱۴۰۰-۰۴-۱۳ ۰۸:۵۴:۵۵ (۷۶۵۸۷۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0