مهدی راد
1399/08/12
15:39
#شاخص_کل بر اساس سناریو با احتمال بالاتر عمل کرد و امروز تا 1262 واحد پایین آمد. بازار از نظر روانی همچنان در انتظار نتیجه انتخابات آمریکاست. گرچه...

#شاخص_کل بر اساس سناریو با احتمال بالاتر عمل کرد و امروز تا ۱۲۶۲ واحد پایین آمد.بازار از نظر روانی همچنان در انتظار نتیجه انتخابات آمریکاست. گرچه بنظر پیروزی بایدن را پیشخور کرده است. در این صورت اگر ترامپ انتخاب شود بازار با تقاضا مواجه خواهد شد!انتهای خبر

0
0